ПРОГРАММА

работы кружка «Информатика»

на первое полугодие 2011-2012 учебного года.

 

Дата

Часы

Тема

 

 

 

Организационная подготовка

 1.  

02.09

1,5

Формирование группы

 1.  

03.09

3

 1.  

09.09

1,5

Правила техники безопасности и работы за компьютером.
Правила внутреннего распорядка.
 1.  

10.09

3

 1.  

 

 

Компьютер и операционная система

 1.  

16.09

1,5

Назначение и устройство компьютера

 1.  

17.09

3

Понятие операционной системы. Особенности ОС

 1.  

23.09

1,5

Приобретение основных навыков работы на компьютере

 1.  

24.09

3

Краткое знакомство с основными стандартными программами

 1.  

 

 

Работа с текстом

 1.  

30.09

1,5

Понятие текстового редактора. Назначение и виды ТР

 1.  

01.10

3

Овладение навыками редактирования текста

 1.  

07.10

1,5

Знакомство с методом набора «вслепую»

 1.  

08.10

3

Практическое закрепление приобретенных навыков

 1.  

 

 

Программирование

 1.  

14.10

1,5

Языки программирования. Компиляция, интерпретация

 1.  

15.10

3

Алгоритмирование

 1.  

21.10

1,5

Знакомство со средой программирования

 1.  

22.10

3

Условные переходы

 1.  

28.10

1,5

Циклы

 1.  

29.10

3

Строковые переменные

 1.  

04.11

1,5

Числовые переменные

 1.  

05.11

3

Арифметические операции

 1.  

11.11

1,5

Тригонометрические функции

 1.  

12.11

3

Другие математические операции

 1.  

18.11

1,5

Массивы данных

 1.  

19.11

3

Подпрограммы

 1.  

25.11

1,5

Цвета

 1.  

26.11

3

Псевдографика

 1.  

02.12

1,5

Работа с файловой системой

 1.  

03.12

3

Работа со звуком

 1.  

09.12

1,5

Интерактивные программы

 1.  

10.12

3

Работа с принтером

 

 

 

Работа с графикой

 1.  

16.12

1,5

Вывод точек на экран

 1.  

17.12

3

Вывод линий

 1.  

23.12

1,5

Вывод прямоугольников

 1.  

24.12

3

Вывод окружностей

 1.  

30.12

1,5

Создание движущихся объектов

 1.  

31.12

3

Практическое закрепление приобретенных навыков

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 з роботи кружку «Обчислювальна техніка» на 2011-2012 навчальний рік

Шифр змістовного модуля

Назва блоку змістовних модулів

Загальний обсяг, г

1

2

3

1. Вступ

1.1

 

Цілі і завдання курсу.  Правила безпечної роботи з оргтехнікою. Захист здоров'я користувача електронних засобів. Склад комп'ютеризованого робочого місця.

3

 

Всього в блоці

3

2. Пакет Libre Office

2.1

Основні характеристики редактора  Libre Office. Будова текстового процесора Libre Office. Особливості будови вікна Libre Office

6

2.2

Створення документа. Засоби зберігання, редагування, форматування і  друкування тексту документа.Використання меню Файл, Правка Вигляд. Засоби попереднього перегляду документа

18

2.3

Форматування тексту документа з використанням засобів операційного меню Формат. Засоби форматування абзаців,нумерації абзаців та рядків, використання стилів, форматування шрифту, форматування тексту в колонці, зміна регістру. Використання меню Вставка

9

2.4

Створення текстового документа з використанням стилів, засобів  нумерації, вставки символів, об'єктів та колонок Додавання таблиць до текстового документа. Засоби створення і редагуванняпростих і складних таблиць, форматуваннятексту в таблицях, сортування та розміщення. Перетворення таблиці в тексті тексту в таблицю.

18

2.5

Створення великого (складного) документа засобами текстового процесора Libre Office. Застосування стилів і шаблонів, додавання посилань (Вставка-Посилання),засоби побудови змісту, засоби розташування тексту на сторінці (Файл-Параметри сторінки-Макет)

18

 

Всього в блоці

69

3. HTML-розмітка.

3.1

Основні поняття web-технологій. Мова HTML.

36

 

Всього в блоці

36

4. Каскадні таблиці стилів CSS.

4.1

Методи та засоби оформлення документів з допомогою CSS.

54

 

Всього в блоці

54

5. Java Script.

5.1

Основи мов програмування сценаріїв.

60

 

Всього в блоці

60

6. Модель подій DHTML.

6.1

Об`єктна модель браузера та DHTML.

12

 

Всього в блоці

12

 

7. Графічний редактор Adobe Photoshop

 

7.1

Знайомство з редактором

Photoshop. Выкно додатка. Строка меню.

Панель інструментів та палітри.

Робота з файлами.

9

7.2

Створення зображень. Виділені області та контури. Редагування зображень. Робота з текстом

36

7.3

Робота з кольором. Командні методи корекції кольору

27

7.4

Слоі. Маски. Корекція. Фільтры

27

7.5

Формати. Імпорт та експорт. Друк.

9

 

Всього в блоці

108

 

Всього годин

342

 

 

 

© ЦНТТУМ

Сделать бесплатный сайт с uCoz